ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน

  • แนะนำศูนย์
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร
  • การให้บริการรับเรื่อง - ส่ง
ต่อ
  • การให้บริการเบ็ดเสร็จ
เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน >> เกียรติรางวัล
ปี 2552 รางวัลมาตรฐานเคาน์เตอร์บริการประชาชน 
ปี 2552 รางวัลมาตรฐานเคาน์เตอร์บริการประชาชน
รางวัลชมเชย ประเภทการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของเคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
และได้ย้ายมาให้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า

  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

ผังขั้นตอนการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162