ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพฯ (23/11/2561) 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงศูนย์บริการร่วมฯ) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (27/12/2560) 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 (สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องดินแดง โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ (27/11/2560) 
     

  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

บริการข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ศบช.
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล
สำหรับเจ้าหน้าที่ ศบช.

บริการรับเรื่องส่ง-ต่อ

บริการเบ็ดเสร็จ

ผังขั้นตอนการให้บริการ

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162