ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน

  • แนะนำศูนย์
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร
  • การให้บริการรับเรื่อง - ส่ง
ต่อ
  • การให้บริการเบ็ดเสร็จ
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูล สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตามมาตรา 40 พร้อมทั้งบริการรับสมัครผู้ประกัน ณ ตลาดสามแยกน้อย ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง (21/08/2562) 
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ออกให้บริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (21/08/2562) 
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมโครงการถอดบทเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุและส่งเสริม การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดลำพูน (14/08/2562) 
     

  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

ผังขั้นตอนการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162