ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน) วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (30/11/2559) 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 (สำหรับหน่วยงานพี่เลี้ยงศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน) วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร (30/11/2559) 
 
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ ๓ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องดินแดง (08/04/2559) 
     

  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

บริการข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ศบช.
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล
สำหรับเจ้าหน้าที่ ศบช.

บริการรับเรื่องส่ง-ต่อ

บริการเบ็ดเสร็จ

ผังขั้นตอนการให้บริการ

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162