ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน

  • แนะนำศูนย์
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร
  • การให้บริการรับเรื่อง - ส่ง
ต่อ
  • การให้บริการเบ็ดเสร็จ
หน้าหลัก >> ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 61 - กันยายน 62) (4 ต.ค. 2562)
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 61 - สิงหาคม 62) (5 ก.ย. 2562)
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 61 - กรกฎาคม 62) (9 ส.ค. 2562)
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 61 - มิถุนายน 62) (5 ก.ค. 2562)
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15 ต.ค. 2561)

หน้า : [1]

  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

ผังขั้นตอนการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162