ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน

หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพฯ (23 พ.ย. 2561)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงศูนย์บริการร่วมฯ) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (27 ธ.ค. 2560)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 (สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องดินแดง โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ (27 พ.ย. 2560)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน) วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (30 พ.ย. 2559)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 (สำหรับหน่วยงานพี่เลี้ยงศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน) วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร (30 พ.ย. 2559)
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ ๓ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องดินแดง (8 เม.ย. 2559)
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 (สำหรับแรงงานจังหวัดหรือผู้ดูแลภารกิจศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน) (25 ธ.ค. 2558)
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน) (4 ธ.ค. 2558)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำข้อมูลรองรับการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (18 ก.พ. 2558)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ และจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์บริการร่วมฯ พ.ศ. 2559 - 2561 กิจกรรมที่ 2 (สำหรับแรงงานจังหวัดหรือผู้ดูแลภารกิจศูนย์บริการร่วมฯ) วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค (12 พ.ย. 2557)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ กิจกรรมที่ 1 (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมฯ) วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (12 พ.ย. 2557)
การประชุมเชิงเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (กิจกรรมที่ 2) สำหรับแรงงานจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภารกิจศูนย์บริการร่วมฯ วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเอ็มทูเดอ บาง กอก สุทธิสาร กรุงเทพฯ (4 เม.ย. 2557)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านแรงงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (กิจกรรมที่ 1) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมไฮเรสซิเดนซ์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร (10 ก.พ. 2557)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านแรงงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ วันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (30 พ.ย. 2555)
Album: การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ (12 ก.ค. 2552)
Album: การฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน (11 ก.ค. 2552)
Album: การฝึกอาชีพอิสระ "เพ้นท์ผ้า 2" (10 ก.ค. 2552)
Album: ฝึกอาชีพอิสระ "การเพ้นท์ผ้า" (9 ก.ค. 2552)
Album: การฝึกอาชีพอิสระ "บุหงาการบูร" (30 มิ.ย. 2552)
Album: การฝึกอาชีพอิสระ "เพ้นท์เล็บ" (30 มิ.ย. 2552)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

บริการข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ศบช.
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล
สำหรับเจ้าหน้าที่ ศบช.

บริการรับเรื่องส่ง-ต่อ

บริการเบ็ดเสร็จ

ผังขั้นตอนการให้บริการ

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162