ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน

หน้าหลัก >> เกียรติรางวัล
เกียรติรางวัล
ปี 2559 รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
ปี 2556 รางวัลบริการภารรัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระดับดี
ปี 2554 รางวัลดีเด่น ด้านการบูรณาการ
ปี 2554 รางวัลชมเชย ด้านการบูรณาการ
ปี 2552 รางวัลมาตรฐานเคาน์เตอร์บริการประชาชน
ปี 2552 รางวัลมาตรฐานเคาน์เตอร์บริการประชาชน
ปี 2550 ได้รับรางวัลมาตรฐานเคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2550
ปี 2549 ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2549

หน้า : [1]

  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

บริการข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ศบช.
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล
สำหรับเจ้าหน้าที่ ศบช.

บริการรับเรื่องส่ง-ต่อ

บริการเบ็ดเสร็จ

ผังขั้นตอนการให้บริการ

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162