Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

จ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมแจกขนมให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สทร.7 นครพนม

ภาพกิจกรรม จ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมแจกขนมให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สทร.7 นครพนม ทั้งหมด

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น. น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อำเภอธาตุพนม) พร้อมด้วย น.ส.แพรวพรรณ หันตุลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานแรงานจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมแจกขนมให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สทร.7 นครพนม ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม

TOP