Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมกิจกรรม (Kick off) “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนสวรรค์วิถี จังหวัดตาก” ณ ตลาดนครแม่สอดไนท์บาร์ซ่า

ภาพกิจกรรม นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมกิจกรรม (Kick off) “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนสวรรค์วิถี จังหวัดตาก” ณ ตลาดนครแม่สอดไนท์บาร์ซ่า ทั้งหมด

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมกิจกรรม (Kick off) “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนสวรรค์วิถี จังหวัดตาก” ณ ตลาดนครแม่สอดไนท์บาร์ซ่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

TOP