Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดออกให้บริการด้านแรงงานในโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่

ภาพกิจกรรม นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดออกให้บริการด้านแรงงานในโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง กระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง และอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ อ.งาว ออกให้บริการด้านแรงงานในโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ร.ร.แม่ฮ่างวิทยา หมู่ที่ 4 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางมาเป็นประธานในงาน มีผู้เข้ารับบริการรับคำปรึกษาด้านแรงงาน และประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อย่างต่อเนื่อง

TOP