Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านกุดฉิมพัฒนา ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม

ภาพกิจกรรม นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านกุดฉิมพัฒนา ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม ทั้งหมด

วันพุธ ที่ 27 พ.ย.62 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อำเภอธาตุพนม) ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ห้วยกุดฉิม บ้านกุดฉิมพัฒนา ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยได้นำบริการด้านแรงงาน
– รับลงทะเบียนหางาน
– รับแบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
– รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงานในสาขาต่างๆ ช่างตัดผม ช่างไฟฟ้า ฯ
– รับสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 สมัครง่าย จ่ายสะดวก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
– ให้คำแนะนำแก่แรงงานไทยที่เคยไปทำงานต่างประเทศ
– ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ฯลฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
– เล่นเกมตอบปัญหาด้านแรงงานเพื่อรับของที่ระลึก
โดยมี นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานฯ

TOP