Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน

ภาพกิจกรรม นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ทั้งหมด

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ ศาลาวัดหนองงูเหลืม (บ้านดงเมืองเหนือ) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

TOP