Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอธาตุพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ภาพกิจกรรม น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอธาตุพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทั้งหมด

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. น. น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อำเภอธาตุพนม) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอธาตุพนม สภ.ธาตุพนม ตชด.235 นรข. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลธาตุพนม ตำบลธาตุพนมเหนือ สมาชิก อส. และประชาชนจิตอาสาฯ จำนวน 136 คน
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนครพนม ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
*การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมให้สวยงามเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยงที่เดินทางมานมัสการองค์พระธาตุพนม และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน*
โดยมี นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

TOP