Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งหมด

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวีระพงษ์ อินใจ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอวังชิ้น (ศป.ปส.อ.วังชิ้น) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักื่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย โดยมี นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว

TOP