Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหมด

          วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวีระพงษ์ อินใจ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการศึกษา กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น ประธานการประชุมฯ ดังกล่าว

TOP