Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งหมด

        วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระพงษ์ อินใจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ ด่านตรวจหลักสามแยกนาเวียงป้องตำรวจ สภ.วังชิ้น โดยมีนายอภิวัฒน์ อารัญ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯดังกล่าว

TOP