Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ บริษัทคันทรีเดลี่เฟรช จำกัด ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง

ภาพกิจกรรม ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ บริษัทคันทรีเดลี่เฟรช จำกัด ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง ทั้งหมด

             วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับทีมสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ บริษัทคันทรีเดลี่เฟรช จำกัด ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยตรวจพนักงาน จำนวน 117 คน ผลการตรวจไม่พบเชื้อ

TOP