Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ออกให้บริการโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ภาพกิจกรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ออกให้บริการโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ทั้งหมด

TOP