Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ให้บริการประชาชนพร้อมมอบปฏิทินปีใหม่ 2563 แก่ผู้รับบริการ

ภาพกิจกรรม วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ให้บริการประชาชนพร้อมมอบปฏิทินปีใหม่ 2563 แก่ผู้รับบริการ ทั้งหมด

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) มอบปฏิทินปีใหม่ 2563 แก่ผู้รับบริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม(ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม) *เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – พฤหัสบดี *เวลา 08.30 – 16.30 น. ติดต่อสอบถามโทร. 042532075

TOP