Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีน้อมรำลึก กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5

ภาพกิจกรรม วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีน้อมรำลึก กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ทั้งหมด

TOP