Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงฯ จังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านแรงงานในงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมกระทรวงฯ จังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านแรงงานในงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ทั้งหมด

               วันพฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 11.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายเผด็จ ชมภูศรี นักวิชาการแรงงาน ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการด้านแรงงานในงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2663 ณ เวทีกลางแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ            รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

TOP