Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ทั้งหมด

      วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ในงานมีกิจกรรม
1.สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง
2.แนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา

TOP