Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทั้งหมด

       วันพุธที่ 21เมษายน 2564 เวลา 14.00น. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดสถานที่ราชการ ตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือนเมษายน 2564 โดย นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน ร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อทำความสะอาดและทำการฆ่าเชื้อบริเวณศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี

TOP