Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ออกหน่วย โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ออกหน่วย โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 ทั้งหมด

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ออกหน่วย โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ สาขาลอง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม มาตรา 40 และประชาสัมพันธ์ภารกิจการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหาดรั่ว หมู่ 6 ตำบลวังชิ้น
จังหวัดแพร่

TOP