Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ จังหวัดนครพนม มอบกระเป๋าผ้าสำนักงานประกันสังคม แก่ผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (รายใหม่)

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ จังหวัดนครพนม มอบกระเป๋าผ้าสำนักงานประกันสังคม แก่ผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (รายใหม่) ทั้งหมด

มีนาคม 2563 น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงานประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม มอบกระเป๋าผ้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม แก่ผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (รายใหม่) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (ที่ตั้ง
ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 ห้องสีม่วง) เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 8.30 – 16.30 น. ติดต่อสอบถามโทร. 042532075

TOP