Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯจังหวัดพะเยา ปรับเปลี่ยนงานบริการเพื่อประชาชนได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วปลอดภัย ในยุคโควิด-19

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯจังหวัดพะเยา ปรับเปลี่ยนงานบริการเพื่อประชาชนได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วปลอดภัย ในยุคโควิด-19 ทั้งหมด

            ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาขอเชิญประชาชน คนทำงาน ผู้ประกันตน ทุกท่านกดถูกใจ กดติดตาม Facebook เพจ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา เพื่อ Update ข้อมูล ข่าวสาร ด้านแรงงาน และ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านแรงงานจากเจ้าหน้าที่ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยมีการคัดกรองบุคคล ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายการสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง (Social Distancing) และ มีเจลแอลกอลฮอล์ล้างมือให้บริการตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

TOP