Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรี จัดสถานที่ให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรี จัดสถานที่ให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทั้งหมด

      วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดสถานที่ให้บริการบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม โดยปฏิบัติตามมาตการ ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้บริการตามภารกิจหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี เช่น ขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ว่างงาน ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน เปิดบริการวันจันทร์ -ศุกร์ หยุดทุกวันพฤหัสบดี เวลาราชการ

TOP