Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการประชาชนโดยมีมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการในสถานการณ์โควิด-19

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการประชาชนโดยมีมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งหมด

                   ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการตามปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดทุกวันพฤหัสบดี วันและเวลาราชการ ให้บริการด้านแรงงาน อาทิ บริการขึ้นทะเบียนว่างงาน บริการขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม และบริการด้านแรงงานอื่นๆ เจ้าหน้าที่พร้อมจัดเตรียม เจลล้างมือ แมท มีฉากกั้น และทำจุดรักษาระยะห่าง สำหรับผู้มารับบริการ เพื่อสร้างเกาะป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก DMHTT

TOP