Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการโดยมีการป้องกันตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการโดยมีการป้องกันตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทั้งหมด

   วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ให้บริการตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตการ ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้บริการตามภารกิจหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี เช่น ขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ว่างงาน ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน เปิดบริการวันจันทร์ -ศุกร์ หยุดทุกวันพฤหัสบดี เวลาราชการ

TOP