Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลำปาง ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนร่วมกับจังหวัดในโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลำปาง ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนร่วมกับจังหวัดในโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งหมด

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง
ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ร่วมกับจังหวัดในโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ณ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เดินทางมาเป็นประธานในงาน มีผู้เข้ารับบริการรับคำปรึกษาด้านแรงงาน
และประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อย่างต่อเนื่อง

TOP