Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 2/2565 ณ ศูนย์บริการร่วมฯ

ภาพกิจกรรม สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 2/2565 ณ ศูนย์บริการร่วมฯ ทั้งหมด

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 2/2565 ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงาในงานมีกิจกรรม
– สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง
– แนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ขอขอบพระคุณสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาทีจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้ว่างงานได้มีงานทำ

TOP