Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE BIG C TANI

ภาพกิจกรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE BIG C TANI ทั้งหมด

             วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี ในฐานะคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ลงตรวจเยี่ยม พบปะ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และติดตาม การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE BIG C TANI เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี

TOP