Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมวิชาชีพสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากกรณีการจับคุมคนงานต่างด้าว

ภาพกิจกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมวิชาชีพสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากกรณีการจับคุมคนงานต่างด้าว ทั้งหมด

                 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หลังจากที่ทราบผลการตรวจ Covid-19 เป็นลบแล้ว โดยเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 15 คน (ชาย 5 คน หญิง 9 คน และเด็ก 1 คน) ซึ่งผลการคัดแยกพบว่า ไม่เข้าข่ายองค์ประกอบการค้ามนุษย์แต่อย่างใด และกลุ่มคนต่างด้าวพร้อมคนนำพาถูกส่งดำเนินคดีตามความผิด พรบ.คนเข้าเมือง 2522 ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ต่อไป
                  สำหรับเรื่องดังกล่าว ฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 เชียงใหม่ ขอให้เข้าร่วมประชุมหารือและสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภ.แม่ทา ฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ตรวจคนเข้าเมืองลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา กรณีมีการจับกุมคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 15 คน (ชาย 5 คน หญิง 9 คน และเด็ก 1 คน) พร้อมคนนำพา 5 คน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ด่านตรวจแม่ทา จังหวัดลำพูน

TOP