Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา เข้าตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ พร้อมให้คำแนะนำหลักการ ในการปฎิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ภาพกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา เข้าตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ พร้อมให้คำแนะนำหลักการ ในการปฎิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งหมด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา นางสาวนลินนาสน์ เจตนารมณ์ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ , แรงงานจังหวัดพังงา นางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย , ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา เข้าตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงาพร้อมให้คำแนะนำหลักการ
ในการปฎิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

TOP