Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

หัวหน้าส่วนราชการอำเภอธาตุพนม และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัดซีนโควิด 19

ภาพกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอธาตุพนม และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัดซีนโควิด 19 ทั้งหมด

                วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอธาตุพนม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัดซีนโควิด 19

TOP