Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน ทั้งหมด

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน ดังนี้
1. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน
2. ประกาศรับสมัครอบรมฟรี หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
3. ประกาศรับสมัครอบรมฟรี หลักสูตรการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
4. ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าอบรมฟรี ภาษาเกาหลี
5. ประกาศรับสมัครฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
?? ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
?? ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 ห้องสีม่วง
?? เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
?? เวลา 8.30 – 16.30 น.
?? ติดต่อสอบถามโทร. 042532075

TOP