Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อสมัครการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อสมัครการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเพื่อสมัครการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ที่ห้างบิ๊กซี สาขาลำปาง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

TOP