Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม อย่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ และร่วมจัดนิทรรศการ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม อย่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ และร่วมจัดนิทรรศการ ทั้งหมด

         วันที่ 28 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม อย่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ และร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม เทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

TOP