Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม “นัดพบแรงงานย่อย” ณ. บริเวณชั้น 1 ห้างโลตัสแม่สอด

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม “นัดพบแรงงานย่อย” ณ. บริเวณชั้น 1 ห้างโลตัสแม่สอด ทั้งหมด

                วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด ร่วมกิจกรรม “นัดพบแรงงานย่อย” ณ บริเวณชั้น 1 ห้างโลตัสแม่สอด จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดตากร่วมกับโลตัสแม่สอดพบกับกิจกรรม :
-สมัครงานกับนายจ้างโดยตรง ตำแหน่งงานมากกว่า 240 อัตรา
-รับและให้คำปรึกษาการไปทำงานต่างประเทศ
-การให้คำปรึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าว
-ทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ (VG – New)
📣…กิจกรรมตลอดงานไม่เสียค่าใช้จ่าย

TOP