Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม มอบปฏิทินปี 2565 แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม มอบปฏิทินปี 2565 แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ทั้งหมด

          วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน โดยมีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน, ข่าวสารรับสมัครฝึกอาชีพ, สาขาเทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด, ข่าวสารสิทธิทำฟันฟรี จากประกันสังคม ข่าวสารสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมมาตรา 40, ข่าวสารสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เคยไปทำงานต่างประเทศ ณ ห้องทะเบียนราษฎร์อำเภอธาตุพนม และได้ให้บริการ รับแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ, ให้คำแนะนำข้อมูลหางานทำแก่ผู้ว่างงาน งานในประเทศ/ต่างประเทศ, ให้คำแนะนำข้อกฏหมายคุ้มครองแรงงานเบื้องต้น
รับแบบเบิกสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 7 กรณี, รับรายงานตัวกรณีว่างงาน, ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน ทุกกรม, บริการอื่นๆ ด้านแรงงาน และมอบปฏิทินปีใหม่ 2565 จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการด้านแรงงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม)

TOP