Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ร่วมทำโรงทานและบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม 

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ร่วมทำโรงทานและบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม  ทั้งหมด

                   วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 น.ส. ทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงานประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อำเภอธาตุพนม) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม นักศึกษาฝึกงาน อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายประกันสังคมประจำอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ร่วมทำโรงทาน บริจาคโลหิต ทั้งนี้ อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายประกันสังคมฯ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

TOP