Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านศาลา

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านศาลา ทั้งหมด

    วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการ “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ณ วัดบ้านศาลา ม.7 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานโครงการฯ ทั้งนี้ ทางศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ได้นำบริการข่าวสารด้านแรงาน/แผ่นพับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. งานบริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
2. ข่าวสารรับสมัครฝึกอาชีพ
3. ข่าวสารรับสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แรงงานนอกระบบ
4. ข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
5. ข่าวสารสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เคยไปทำงานต่างประเทศ
6. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
7. ข่าวสารด้านแรงงาน อื่นๆ ฯลฯ
และมีกิจกรรมตอบปัญหาด้านแรงงาน เพื่อรับของรางวัล

TOP