Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ทั้งหมด

               วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อให้เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมี นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธาน
กิจกรรมในครั้งนี้

TOP