Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ทั้งหมด

            วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 และวันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน
– มอบปฏิทินปีใหม่ 2566
– รับลงทะเบียนว่างงาน
– รับแบบเบิกสิทธิประโยชน์ประกันสังคมทุกกรณี
– ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน ทุกหน่วยงานในสังกัด
– ให้บริการอื่นๆ ด้านแรงงาน ฯ
✡️ ศูนย์บริร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
✡️ ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 ห้องสีม่วง
✡️ เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
✡️ เวลา 8.30 – 16.30 น.
✡️ ติดต่อสอบถามโทร. 042532075

TOP