Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทั้งหมด

            วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 14.30 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564     จังหวัดนครราสีมา “ปรับ – ปลูก – ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา” ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 สภากาชาดไทย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

TOP