Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ทั้งหมด

           วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และ นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรช่างเย็นจักรอุตสาหกรรม (ทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ) ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบล ตันหยงจีงงา อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานอำเภอยะหริ่ง

TOP