Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกให้บริการเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกให้บริการเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประจำปี 2565 ทั้งหมด

              เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกให้บริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนได้เข้าถึงงานบริการด้านแรงงานได้อย่างทั่วถึงตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565”  ณ วัดเสนาสน์ หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่าน ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

TOP