Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งหมด

       วันพุธที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2564 นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด สนง.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเฝ้าระวังและให้คำแนะนำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขายะลา บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด บริษัท เอเชียพลายวู้ด จำกัด โรงงานน้ำแข็งเจริญสิน ทั้งนี้ นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัด ได้แจ้งมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ด้านแรงงานเพิ่มเติม และมีนางสาววาเนสสา มาโนยามิง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

TOP