Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลำพูน ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ครั้งที่ 2/2565

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลำพูน ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ครั้งที่ 2/2565 ทั้งหมด

      วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางสุวรา พงศ์ปัยญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ครั้งที่ 2/2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาม ตำบลห้วยยาม อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานในภารกิจของหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงาน และมอบถุงผ้าเพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกให้กับผู้มารับบริการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

TOP