Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อกให้บริการด้านแรงงาน รับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านอาชีพ และกฎหมายแรงงาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา หมู่ที่ 6 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อกให้บริการด้านแรงงาน รับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านอาชีพ และกฎหมายแรงงาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา หมู่ที่ 6 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา ทั้งหมด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวรัชฎาภรณ์ บริบูรณ์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกให้บริการด้านแรงงาน รับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านอาชีพ และกฎหมายแรงงาน รับสมัครงานผ่านรถ Smart Job Mobile มีตำแหน่งงานว่าง 315 ตำแหน่ง 1620 อัตรา .บริการเเจ้งเข้า-ออก ของคนงานต่างด้าว รับสมัครการฝึกพัฒนาทักษะฝีมือ และการสาธิตอาชีพอิสระ (ขนมฝักบัว)ในโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” มีประชาชนผู้ที่สนใจมาใช้บริการ ๒๕๓ ราย โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา หมู่ที่ 6 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี

TOP