Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบปฏิทินจากสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 ให้กับทางที่ว่าการอำเภอจอมทอง

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบปฏิทินจากสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 ให้กับทางที่ว่าการอำเภอจอมทอง ทั้งหมด

                    วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการมอบปฏิทินปี พ.ศ.2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับทางที่ว่าการอำเภอจอมทอง โดยมี นางสาวภัชรีภรณ์ ทาวดี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เป็นตัวแทนรับมอบปฏิทินในครั้งนี้

TOP